LoimaanSeutu

Loimaan seutukunta on vireä kuuden kunnan ja yhden kaupungin muodostama talousalue, jossa asukkaat ja yritykset viihtyvät. Seutukunnan sijainti Turku – Tampere – Helsinki kaupunkiseutujen keskiössä mahdollistaa suurten markkina-alueiden nopean saavutettavuuden.

Lue lisää

LoimaanSeutu

Loimaan seutukunta tarjoaa asukkailleen laadukkaan elinympäristön. Luonto on lähellä ja tonttien sijainti ja koko mahdollistavat tilavat asumisen ratkaisut. Kiireettömyyden mahdollistavat palveluiden vaivaton ja läheinen saatavuus sekä monipuoliset hyvinvointi- ja liikuntapalvelut. Peruspalvelut ovat hoidettu hyvin ja niitä on asukkaiden vaivatonta hyödyntää. Alueiden yhteisöllisyys on vahvaa ja alueelta on helppo löytää omien mielenkiinnon kohteiden mukaisia harrastus ja vapaa-ajanviettotapoja surfauksesta ja melonnasta moottoriurheiluun saakka.

Lue lisää

Kuntaa

Asukasta

Yritystä

Maatilaa

Loimaan seudun kunnat

Loimaan seutukuntaan kuuluvat Auran, Kosken Tl, Marttilan, Oripään ja Pöytyän kunnat sekä Loimaan kaupunki. Asuminen Loimaan seutukunnassa tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kaupunkiasumisesta väljään maaseutuasumiseen. Palvelut ovat nopeasti saavutettavissa. Asuinympäristönä seutukunta on luonnonläheinen ja kiireetön, josta kulkumatkat suuriin kaupunkikeskittymiin ovat nopeat. Loimaan seutukunnassa asuu 35 000 asukasta ja 55% suomalaisista asuu 150 km säteellä seutukolmiosta, jota rajaavat valtatiet 9 ja 10 sekä kantatie 41. Kansainväliset lentokentät sekä satamat ovat alle tunnin ajomatkan päässä.

Loimaa on yhteisöllinen, turvallinen ja viihtyisä maaseutukaupunki, jossa arkikin voi olla juhlaa. Täällä on helppo elää ja asua. Kaupunkimme on seutukuntansa elinvoimainen keskus, joka tarjoaa monipuoliset julkiset ja kaupalliset palvelut sekä hyvät kouluttautumis- ja harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille. Asumiseen löytyy vaihtoehtoja kaupunkikeskuksessa ja eri puolilla kaupunkia. Meitä loimaalaisia on n. 16 600. Valtakunnallisesti tunnustettu myönteinen yritysilmapiiri vetää yrityksiä puoleensa, joten tänne syntyy jatkuvasti kymmeniä eri alojen uusia työpaikkoja.

Pöytyä on vireä hyvien palvelujen maaseutukunta, joka sijaitsee varsinais-suomalaisessa vuosisatoja viljellyssä Aurajokilaaksossa sekä läntisiltä osiltaan pääosin Pyhäjärveen laskevan Yläneenjoen laaksossa. 8600 asukkaan Pöytyä on kehittyvä kunta, jossa asukkaat viihtyvät. Hyvät yhteydet, edulliset tonttien hinnat sekä tasokkaat asumisen vaihtoehdot takaavat, että Pöytyällä olet onnellisuusvyöhykkeellä.

Aura on 4000 asukkaan kasvava ja viihtyisä kunta Auranmaalla, Turun kupeessa. Alueen tunnus, Aurajoki, virtaa kauniina ja leveänä Auran halki. Aurassa yhdistyvät vilkas ja edustava taajama sekä arvostettu kulttuuriympäristö. Aura sijaitsee erittäin hyvien liikenneväylien varrella eikä kunnasta tarvitse monipuolisen ja vireän liikekeskustan ansiosta lähteä palvelujen ja tuotteiden perässä muualle ostoksille. Myös Turun satama ja lentokenttä ovat lähellä.

Yrittämiseen panostava Kosken Tl kunta on kehittyvä noin 2500 asukkaan maaseutupitäjä Turku – Hämeenlinna -valtatien varrella. Tonttien hinnat ovat edullisia ja kunnan tonttitarjonta on laaja sekä monipuolinen. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä hyvät peruskoulutus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Kunnan nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet mahdollistavat etätyöskentelyn ja -opiskelun. Koski Tl sijaitsee lähellä Suomen pääkeskuksia, mutta on kuitenkin keskellä rauhallista maaseutua.

Valtatien 10 varrella noin 40 kilometriä Turusta Hämeenlinnan suuntaan sijaitseva runsaan 2000 asukkaan Marttila elää vahvasti nykypäivää. Marttilan perinteitä vaaliva maalaisympäristö ja uudet asuntoalueet tarjoavat asukkailleen luonnonläheisen ja turvallisen asuinympäristön. Hyvät lähipalvelut, joustava asioiden hoito, vireä harrastustoiminta ja erinomaiset yhteydet kaupunkikeskuksiin takaavat, että asukkaat viihtyvät.

Pinta-alaltaan ja asukasluvultaan pieni, mutta muuten suuria asioita täynnä oleva Oripää tunnetaan parhaiten pohjoismaiden suurimmasta luonnonvaraisesta lähteestä sekä Oripään lentokentällä joka toinen kesä järjestettävästä pohjoismaiden suurimmasta maatalousnäyttelystä. Oripää on maatalousvaltainen kunta, mutta paikalliset maatilat ovat hyvin moderneja ja niiden tilakoko kasvaa jatkuvasti. Paikallisen luovuuden ja yrittäjähengen voimalla maatalouden ympärille on kasvanut lukuisia rinnakkaiselinkeinoja. Kunnan yritystiheys on valtakunnan kärkitasoa.

Asuminen ja työssäkäynti

Asukkaille seutukunta tarjoaa laadukkaan elinympäristön lähellä keskeisiä palveluita, harrastusmahdollisuuksia sekä koskematonta luontoa. Seutukunnan kunnat ja kaupunki tarjoavat leveät asumisen mahdollisuudet monipuolisen tonttitarjonnan ansiosta.

Asuminen

Seutukunnalta löytyy kaupunkikaksion hinnalla tilaa ja laatua asumiseen ja elämiseen. Alueen vilkas harrastustoiminta takaa kaikille mielekästä tekemistä kesäteattereista, monipuolisiin markkinoihin ja konsertteihin. Kauniin maaseudun lisäksi tarjolla on museoita ja taidetta – unohtamatta seutukunnan mahtavia retkeilymaastoja ja liikuntapaikkoja.

Loimaan seutukunnan kunnat tarjoavat rakentamisesta kiinnostuneille luonnonläheisiä ja reilun kokoisia tontteja edulliseen hintaan. Myynnissä olevat tontit löytyvät kuntien omilta nettisivuilta.

Opiskelu

Loimaan seutukunta tarjoaa monipuolisesti koulutusmahdollisuuksia esiopetuksen, peruskoulun ja ammatillisten koulutusten osalta. Asukkaiden osaaminen nähdään alueen vahvuutena jota tukee alueen vahva yrittäjähenkisyys. Loimaan seutukunnan virikkeellinen ympäristö tukee opiskelua ja työntekoa.aan seutukunnan työssäkäyntialuetta ovat oman alueen lisäksi Turun ja Salon seudut. Seutukunnan hyvät liikenneyhteydet valtateitä 9 ja 10 sekä kantatietä 41 pitkin tekee työssäkäymisen seutukunnan ulkopuolella helpoksi.

Työssäkäynti

Loimaan seutukunnan elinkeinorakenne, hyvät ja nopeat kulkuyhteydet lähimpiin kaupunkikeskittymiin mahdollistavat työpaikan löytymisen sopivan matkan päästä kotiovelta. Seutukunnan lähes 3 000 yritystä, joista suurin osa on pieniä tai keskisuuria yrityksiä ovat elintärkeitä seutukunnan hyvinvoinnin kannalta. Yrittäjyydellä on seutukunnassa vahvat perinteet ja vahvimmat alat ovat metalli- ja koneenrakennusteollisuus, mekaaninen puuteollisuus, rakennusmateriaaliteollisuus ja elintarviketeollisuus. Reilut 2 000 maatilaa tekevät seudusta myös merkittävän maatalousalueen. Loimaan seutukunnan työssäkäyntialuetta ovat oman alueen lisäksi Turun ja Salon seudut. Seutukunnan hyvät liikenneyhteydet valtateitä 9 ja 10 sekä kantatietä 41 pitkin tekee työssäkäymisen seutukunnan ulkopuolella helpoksi.

Bruttokansantuote asukasta kohti 2012, euroa

Työpaikkojen määrä 2012, kpl

%

15-64 v. osuus 2014

%

Tutkinnon suorittaneita yli 15-vuotiaista 2013

Yrittäminen ja yrityspalvelut

Loimaan seutukunta on vahvan yrittäjyyden omaava seutukunta, jonka kärkitoimialoina ovat kone- ja metalliteollisuus, mekaaninen puuteollisuus, rakennusmateriaaliteollisuus ja elintarviketeollisuus. Seutukunnassa yritykset pystyvät toimimaan edullisesti yritteliäässä ympäristössä, tavoittaen samalla nopeasti Etelä-Suomen suurimmat markkina-alueet. Alueen kärkiyritykset ovat menestyneitä ja niiden työllistävä vaikutus seutukunnalla on merkittävä. Teollisuuden vastapainoksi seutukunnalta löytyy perinteistä maataloustuotantoa ja seutukuntaa kutsutaankin Varsinais-Suomen vilja-aitaksi. Perinteisen maatalouden rinnalle on kehittynyt lähiruokatuotantoon ja maaseutumatkailuun erikoistuneita maatiloja.

Yrityspalvelut

Seutukunnan yrityspalveluorganisaatiot Loimaan kaupungin yrityspalvelut sekä Auranmaan yrityspalvelut neuvovat ja opastavat yrittäjiä esim. yrityksen perustamiseen, kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja omistajanvaihdokseen liittyvissä asioissa. Yrityspalveluorganisaatioiden käytettävissä on myös laaja yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto. Yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä alueemme yrittäjiä palvelee myös valtakunnallinen Yritys-Suomi -palvelu. Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Yritys-Suomen maksuton verkkopalvelu tarjoaa tietoa ja palveluja yritystoiminnan käynnistämiseen, kasvattamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

Osuus seutukunnan yrityksistä 2014

(yht. 2960 kpl)

 • Loimaa 46%
 • Pöytyä 25%
 • Aura 12%
 • Koski Tl 8%
 • Marttila 6%
 • Oripää 4%

Seutukunnan yritykset

toimialoittain 2014

 • Rakentaminen 20%
 • Tukku- ja vähittäiskauppa 15%
 • Teollisuus 13%
 • Maatalous 11%
 • Kuljetus ja varastointi 8%
 • Muut 34%

Loimaan seutukunta

R

Vireä talousalue, jossa asukkaat ja yritykset viihtyvät

R

Sijainti Turku – Tampere – Helsinki kaupunkiseutujen keskiössä

R

Monipuolinen tonttitarjonta ja tilavat asumisen ratkaisut

R

Laadukkaat ja helposti saavutettavat peruspalvelut

R

Luonto lähellä

R

Yritteliäs ympäristö ja Suomen parhaimpiin kuuluva yritysilmapiiri

R

Laadukkaat ja yrityslähtöiset yrityspalvelut

Vapaa-aika ja nähtävyydet

Loimaan seutukunnan alueelta on helppo löytää omien mielenkiinnon kohteiden mukaisia harrastus ja vapaa-ajanviettotapoja surfauksesta ja melonnasta moottoriurheiluun saakka. Alueen ylpeyksiä ovat pääsarjatason kori- ja lentopallojoukkueet Bisons ja Hurrikaani.

(Kuva: Eveliina Toivola, Bisons)

Loimaa_slogan